Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Група "Калина Малина" филиал село Глава

Екип:

  • учител Диляна Дакова
  • учител Биляна Борисова;
  • пом. възпитател Нели Ценова.