Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

140 години предучилищна образование в България

Във връзка със 140 години предучилищна образование в България ДГ,,Пролет"организира конкурс за детска рисунка на тема ,"Моята детска градина"
Брагодарим на всички деца за прекрасните рисунки.

Ще бъдат избрани две рисунки които ще изпратим за участие в конкурса на световната организация ОМЕП