Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Предприемане на конкретни мерки и действия при възстановяване на работата на детските градини и на детските ясли