Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Бюджет

Прикачени документи

Касово изпълнение на бюджета на Детската градина град Койнаре към 30.06.2023г
Касово изпълнение на бюджета на Детската градина град Койнаре към 30.09.2023г
Касово изпълнение на бюджета на Детската градина град Койнаре към 31.03. 2023г
Касово изпълнение на бюджета на Детската градина град Койнаре към 31.12.2023г
Отчет за IV-то тримесечие 2022г.
Отчет за III-то тримесечие 2022г.
Отчет за II-ро тримесечие 2022г.
Отчет за I-во тримесечие 2022г.
Отчет за IV-то тримесечие 2021г.
Отчет за III-то тримесечие 2021г.
Отчет за II-ро тримесечие 2021г.
Отчет за I-во тримесечие 2021г.
Бюджет 2021г.
Отчет за IV-ро тримесечие 2020г.
Отчет за II-ро тримесечие 2020г.
Отчет за I-во тримесечие 2020г.
Бюджет 2020г.
Отчет бюджет ІV-то тримесечие 2019г.
Отчет бюджет ІІІ-то тримесечие 2019г.
Отчет бюджет ІІ-ро тримесечие 2019г.
Отчет за I-во тримесечие 2019г.
Бюджет 2019г. ДГ Пролет гр. Койнаре
Анализ на изразходваните бюджетни средства към 31.03.2018г.
Анализ на изразходваните бюджетни средства към 30.06.2018г.
Анализ на изразходваните бюджетни средства 30.09.2018г.
Анализ на изразходваните бюджетни средства към 31.12.2018г.
Касово изпълнение на бюджет към 31.12.2018г.
Касово изпълнение на бюджета на Детската градина град Койнаре към 30.09.2018 година
Касово изпълнение на бюджета на Детската градина град Койнаре към 30.06.2018 година
Касово изпълнение на бюджета на Детската градина град Койнаре към 31.03.2018 година
Бюджет 2018г. ДГ "Плолет" по тримесечие