Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Обществен съвет

Стела МирославоваЯтовска- Председател

      телефон - 0883406484

Десислава Белчева–Началник отдел Дирекция ,,Хуманитарни Дейности“ Община Червен бряг / със заповед

№РД-09-574/18.10.2021г/ на Кмета на Община Червен бряг

     телефон - 0885150553

Тамара Маринова Василева - член

     телефон - 0883429646

Мариета Йорданова Цотова- член

    телефон -0879190429

Захари Тодоров Цветков - член

    телефон - 0892742203

 

Резервен член:

Наталия Лилова- мл. Експерт ДХД Община Червен бряг

Габриела БориславоваТикванска