Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Обществен съвет

Людмила Благоева Бенчовска - Председател

      телефон - 0886001310

инж. Евгения Николова / със заповед № РД 09-698 / на Кмета на Община Червен бряг

     телефон - 0894512474

Тамара Маринова Василева - член

     телефон - 0883429646

Валентина Петкова Тесовска - член

    телефон 0876294060

Павлина Бориславова Рангелова - член

    телефон - 08994670580

 

Резервен член:

Радостина Цветкова Дакова 

    телефон - 0879827294