Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Обществен съвет

Людмила Благоева Бенчовска - Председател

      телефон - 0886001310

инж. Евгения Николова –Началник отдел ОП Община Червен бряг / със заповед

№РД-09-782/19.12.2019г/ на Кмета на Община Червен бряг

     телефон - 0887685585

Тамара Маринова Василева - член

     телефон - 0883429646

Стела МирославоваЯтовска - член

    телефон 0883406484

Павлина Бориславова Рангелова - член

    телефон - 08994670580

 

Резервен член:

Наталия Лилова- мл. Експерт ДХД Община Червен бряг

Радостина Цветкова Дакова 

    телефон - 0879827294