Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Обществен съвет

 Стела Мирославова Ятовска - Председател

      телефон - 0883406484

Десислава Белчева–Началник отдел Дирекция ,,Хуманитарни Дейности“ Община Червен бряг / със заповед №РД-09-574/18.10.2021г / на Кмета на Община Червен бряг

     телефон - 0885150553

Тамара Маринова Василева - член

     телефон - 0883429646

Маргаритка Банова Стефанова - член

    телефон -0886543450

Валери Момчилов Маринов - член

    телефон - 0892713023

 

Резервен член:

Наталия Лилова- мл. Експерт ДХД Община Червен бряг

Мариета Йорданова Цотова телефон -0879190429